Zespół Aspergera a seksualność

Książki naukowe i popularnonaukowe

Celem autorki niniejszej książki jest zbudowanie pozytywnego punktu widzenia na seksualność oraz rozwiązanie trudności, które zbyt często postrzegane http://www.krakowskipsycholog.pl/ są jako zachowania problematyczne lub perwersja. Chociaż powyższe zdarzają się w populacji dotkniętej zespołem Aspergera, w tej...

Głos - Dziennik Pomorza - Głos Pomorza 55/2016, Uwodzicielka, Papier kolorowy w teczce A4 Dakar, Lego Batman Movie Chaos w Gotham City, Karolcia, Oto uzdrowię Ciebie, Gazeta Wyborcza - Białystok 86/2016, Zapisane marzeniami. Liryki, Wszystko o cudach, Gazeta Wyborcza - Toruń 150/2010, Praca tymczasowa. Droga do kariery czy ślepy zaułek?, Siedmiu zbuntowanych. Bunt w młodej prozie polskiej, ...Polska nie zginęła .., Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 20/2016, Teczka z gumką A-4 Masza i Niedźwiedź, Gazeta Wyborcza - Trójmiasto 210/2012, Żydzi w walce 1939-1945 Tom 4, Poradnik klimatyzacji Tom 1 Podstawy, Choć z tobą w drogę...
Serwis