Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn

Prawo

Informacje

buty joker

Celem niniejszej publikacji jest omówienie procesu tworzenia i zakresu działania wspólnotowej polityki na rzecz równości płci oraz jej wpływu buty joker na formalny i faktyczny status kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich. Autorka stawia sobie również zadanie przedstawienia ewolucji...

Cena: 40,95
Dostępność: dostępny od ręki