Twoje życie Twoja sprawa Edukacja psychologiczna lekcje wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych Przewodnik dla nauczyciela Część I klasy I-II

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

rusztowanie sklep

treść i sposób prowadzenia zajęć z młodzieżą zostały dostosowane do nadrzędnego celu Programu Edukacji Psychologicznej, jakim jest rusztowanie sklep przygotowanie do dorosłości, czyli rozumienia siebie, zdolności wyboru drogi zyciowej i gotowosci do uniezależnienia się od rodziców.

Cena: 17,28
Dostępność: dostępny do tygodnia