Podstawy statystyki z elementami demografii

Socjologia

Informacje

pracownicy z ukrainy

Podręcznik odpowiada standardom kształcenia na kierunku Administracja w zakresie statystyki z demografią. Zawiera syntetyczny pracownicy z ukrainy wykład statystyki opisowej, przedstawia metody gromadzenia danych statystycznych i organizację statystyki publicznej w Polsce.

Cena: 24,98
Dostępność: dostępny do tygodnia