Podatek od spadków i darowizn Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

księgowość cieszyn

Komentarz do przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a także przepisów wykonawczych księgowość cieszyn do tej ustawy.Autorzy komentarza, wybitni eksperci, sędziowie orzekający w sądach administracyjnych, w wyczerpujący sposób omawiają zasady opodatkowania nabycia majątku...

Cena: 153,51
Dostępność: dostępny do tygodnia