Opowiadania/r.graves/

Powieść zagraniczna

Informacje

nieruchomości Stargard

Prezentowane w niniejszym tomie opowiadania ukazują najlepsze pisarskie umiejętności Roberta Graves\'a: barwność stylu, umiejętność stylizacji, wnikliwość obserwacji nieruchomości Stargard i opisu różnorodnych postaci, humor i dystans wobec opisywanych zdarzeń, serdeczny stosunek do przedstawianych osób i...

Cena: 11,93
Dostępność: dostępny do tygodnia