Obowiązki i uprawnienia nauczyciela jako członka rady pedagogicznej

Prawo

Informacje

detailing kosmetyki

Celem niniejszej publikacji jest przypomnienie uprawnień składających się na zakres nauczycielskiego prawa podmiotowego, jakim jest członkostwo detailing kosmetyki w radzie pedagogicznej. Uprawnienia te scharakteryzowane zostaną z uwzględnieniem usytuowania rady w strukturze wewnętrznej szkoły.

Cena: 10,00
Dostępność: dostępny od ręki