Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji//

Nauki humanistyczne

Informacje

`Laokoon` Gottholda Ephreima Lessinga jest dziełem przełomowym. Obficie czerpiąc z dorobku XVII- i XVIII-wiecznej myśli estetycznej i teoretyczno-artystycznej, stanowił podsumowanie refleksji nad wieloma istotnymi jej problemami: nad wzajemnym stosunkiem literatury i sztuk plastycznych, nad...

Cena: 24,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia