Księga Izajasza

Książki tematyczne, czasopisma

Księga Izajasza jest pierwszą i najdłuższą księgą prorocką Starego Testamentu. Biblia Hebrajska zalicza ją do zbioru Proroków Późniejszych. Jej nazwa pochodzi od imienia proroka Izajasza (hebr. Jeszaja - Jahwe jest zbawieniem) żyjącego w Judzie w latach 765-701 przed Chr., biorącego...

Polsko-arabski słownik frazeologiczny dialektu syryjskiego, Dziennik Gazeta Prawna 243/2013, Encyklopedia szkolna Język polski, Nowa Europa Wschodnia 1/2017, Samorządy w Radzie Europy, Florina Wróżka Lakowuszka, Nowe ślady Pitagorasa, Wyższy pogląd na historyę Polski : (myśl Boża w jej dziejach), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gazeta Wyborcza - Trójmiasto 284/2009, Szkoła - kultura, W 80 dni dookoła świata, Szatan z siódmej klasy, Kochaj mnie, Widok gór ze stepów Kozłowa, Głos Dziennik Pomorza - Głos Koszaliński 126/2017, Racja stanu, SAP w 24 godziny, Głos Dziennik Pomorza - Głos Szczeciński 194/2013, Poradnik Gazety Prawnej 1/2017
Serwis