Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Komentarz zawiera omówienie przepisów art. 617-1441 zawartych w tytule II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje pokrewieństwo i powinowactwo. Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616(Warszawa 2013). W...

Cena: 122,32
Dostępność: dostępny od ręki