Jan Paweł II i polski świat akademicki

Literatura faktu, reportaż

Książka Jan Paweł II a polski świat akademicki jest próbą przypomnienia więzów łączących Ojca Świętego ze środowiskiem akademickim polskim. W oparciu o kwerendy archiwalne w Polsce i w Watykanie autor ukazuje Papieża utrzymującego przez wszystkie lata swego pontyfikatu bardzo...

Kredki trójkątne 12 kolorów z temperówką, Planetino 1 Kursbuch, Gazeta Wyborcza - Trójmiasto 246/2010, Sport 100/2016, Baśnie braci Grimm 3, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 52, Uznany za fundamentalistę, Sztuka jako pozór, Gazeta Wyborcza - Trójmiasto 87/2016, Encyklika oblężonego, Zanurzona, Fakt 34/2013, Myślenie kamieniem, Mokry Facet - Akt - plakat, Anatol Serowy Oszust, HASBRO MLP Kucykowe przy gody RainbowDash, Sport 197/2014, English-Polish Dictionary and Phrasebook Your Perfect Guide in Poland, Podstawy rachunkowości Zbiór zadań, Plan Campbella
Serwis