Geny Pin3 i Pin4 oraz determinacja lokalnej polaryzacji białek PIN u Arabidopsis thaliana

Biologia i przyroda

Informacje

warszawa hotele

[...] rozprawa jest znakomitym opracowaniem monograficznym. [...] oparta jest na najnowszej literaturze [...], a dobrze dobrane ilustracje warszawa hotele dokumentujące aktualne metody podejścia doświadczalnego stanowią doskonałe uzupełnienie tekstu. Wyniki badań zamieszczone w pracy zostały opublikowane...

Cena: 55,80
Dostępność: dostępny od ręki