Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze

E-książki

Krzysztof W. Baran profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. kilkunastu monografi i, podręczników i komentarzy, w tym komentarzy do kodeksu pracy...

Czytam i główkuję Król Gromoryk i niewidzialna kukułka, Cyrkiel Ark GR-248T, Kameleon, Gazeta Wyborcza - Kielce 141/2011, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 52/2016, Podróżni, Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego. Streszczenie, analiza, interpretacja, Pod nową zorzą, Eliza Orzeszkowa do Gebethnera i Wolffa, Gazeta Wyborcza - Zielona Góra 88/2016, Rynek Instalacyjny 7-8/2015, Francuski kieszonkowy w podróży, Silas Corey Tom 4 Testament Zarkoff 2/2, Myśleć inaczej, Piszczki Kaczki w przebraniach 65534, Smoczek do uspokajania Physio Soft silikon bezbarwny 12m+, Świat do góry nogami, Puzzle 3000 Staroleśniański Staw, Tatry, Słowacja, Dzieciaki czy znacie ptaki
Serwis