Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze

E-książki

Informacje

einhell mlot udarowy

Krzysztof W. Baran profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor lub einhell mlot udarowy współautor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. kilkunastu monografi i, podręczników i komentarzy, w tym komentarzy do kodeksu pracy...

Cena: 148,57
Dostępność: sprawdź w sklepie